Vore ydelser

Ud over at gennemføre lovpligtig revision af selskaber tilbyder vi en lang række af ydelser i forbindelse med virksomhedens daglige drift, økonomiske planlægning, rapportering og opfølgning.

Herunder:
* Løbende bogføring og rapporteringbil1
* Lønningsbogholderi
* Moms
* Budgettering
* Udarbejdelse af regnskaber
* Skatterådgivning
* Generationsskifte
* Selskabsetableringer og -omdannelser
* Køb og salg af selskaber

Tillige arbejder vi med klienters privatøkonomiske forhold som selangivelser, pensionsforhold, investeringer, skatteplanlægning, osv. Vi har specialiseret os i danskere der flytter til udlandet.