Priser

Vore priser er markedsmæssigt konkurrencedygtige, og vi går aldrig på kompromis med kvaliteten af det arbejde, vi udfører. Det er vort mål, at kunderne opfatter vores arbejde tiluntitled fuld tilfredshed, og at vi aldrig slækker på kvaliteten.

Revisor kr. 1.400,- pr. time
Assistenter kr. 600-800,- pr. time
Bogføringsopgaver kr. 650,- pr. time

Nye kunder inviteres altid til et kort og uforpligtende møde, hvor de kan uddybe hvilke behov og ønsker de har til deres revisor, så vi sammen kan finde en løsning for, hvorledes vort fremtidigt samarbejde skal se ud.

Efter mødet sender vi altid et skriftligt honorartilbud med overslag til kunden, hvor vi har konkretiseret de aftalte ydelser, samt prisen. Så alle honoraraftaler er på plads, inden samarbejdet med kunden går i gang, og såfremt arbejdsopgaverne ændres  i forhold til det aftalte, vil der blive indgået en ny skriftlig aftale, der bekræfter de ændrede vilkår og priser.