Hovedgaden 28, 2.sal, 2970 Hørsholm

Revisorkompagniet

Din rådgiver og samarbejdspartner

Du er i sikre hænder hos os

 

Vi engagerer os personligt i vores kunders forretningsmæssige forhold. Vi gør det med oprigtig interesse for at skabe sunde virksomheder. Når vi finder det nødvendigt, holder vi os ikke tilbage fra at trække på en række af eksperter, der er højt specialiserede indenfor deres felt.

Administration & løn

For mange virksomheder vokser løn og administrative opgaver sig hurtigt til at blive en tung og belastende byrde. Revisorkompagniet har specialiseret sig i at assistere med stort set alle administrative opgaver, herunder bogføring, lønkørsler, kontakt til offentlige myndigheder og meget andet.

Generationsskifte

Når forretningen kører som den skal, så er det måske netop på dette tidspunkt at du/I skal overveje, hvad du/I gør den dag, hvor du/I pga. sygdom eller død ikke længere kan lede virksomheden. At føre virksomheden videre til næste led i familien, medarbejdere eller til en ekstern part – at generationsskifte – er dog for langt de fleste virksomhedsejere en naturlig og uundgåelig situation, som man før eller siden er nødt til at tage stilling til.

Iværksætterservice

Revisorkompagniet hjælper dig med idéfasen, og rådgiver om de mange forhold, der kan få afgørende betydning for dig og din virksomhed. Grundlag for at starte op er naturligvis en gennemarbejdet forretningsplan og et realistisk budget. Men derudover er der mange praktiske forhold, som skal besluttes. Revisorkompagniet rådgiver kunden om valg af virksomhedsform, finansiering, udvikling mm. En skidt start kan være svær at rette op på, så det gælder om at komme godt fra start.

Pengeinstitut

Det er en god idé at tage kontakt til Revisorkompagniet, hvis din virksomhed skal have fornyet kredit i banken, for vi kan medvirke til, at du og din virksomhed kan få fornyet din kredit og dermed sikre forsat drift for det kommende år.

Revision

Vi udfører revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.

Skat

Skatteplanlægning og skatterapportering er sommetider meget omfattende og uigennemskuelig for mange virksomheder. Derudover har SKAT stor betydning for virksomhedens økonomi og omdømme. Mange ændringer i skattelovene er med til at sætte både danske og udenlandske virksomheder under et stort pres.

Årsregnskab

Virksomhedens ledelse har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet, og at det er i overensstemmelse med lovgivningens krav. Revisorkompagniets forpligtelse består i gennem revision af årsregnskabet at danne sig en begrundet overbevisning om, hvorvidt kravene er opfyldt og at udtale sig om det i revisionspåtegningen/
revisorerklæringen på årsregnskabet.

“Det er vores vision konstant at være den bedst tænkelige sparring og rådgiver for mindre og mellemstore danske virksomheder indenfor revision og økonomisk rådgivning.”

Kontakt os

Mangler du mere information eller har et spørgsmål? Vi står altid klar til besvare dig.