Hovedgaden 28, 2.sal, 2970 Hørsholm

Årsregnskab

Virksomhedens ledelse har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet, og at det er i overensstemmelse med lovgivningens krav. Revisorkompagniets forpligtelse består i gennem revision af årsregnskabet at danne sig en begrundet overbevisning om, hvorvidt kravene er opfyldt og at udtale sig om det i revisionspåtegningen/revisorerklæringen på årsregnskabet.

Denne information beskriver kort de procedurer og arbejdshandlinger, Revisorkompagniet lægger vægt på ved udarbejdelse af officielle årsregnskaber, og hvilke krav der stilles til form og indhold.

Årsregnskabets formål

Årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat. Virksomheden udarbejder regnskaber til eget brug, interne årsregnskaber, perioderegnskaber mm. Desuden udarbejder de fleste et årsregnskab beregnet til offentliggørelse for at give virksomhedens interessegrupper (leverandører, långivere, aktionærer, offentlige myndigheder osv.) mulighed for at bedømme virksomheden økonomisk.

Regler for udarbejdelse

Opstilling og opgørelse af regnskaber er den proces, som består i at udarbejde et færdigt regnskab på grundlag af et mere eller mindre fuldstændigt ført bogholderi. Det kræver et indgående kendskab til bogføring, periodeafgrænsning af regnskabsposter, afstemning og lageropgørelsesmetoder, opstillings- og værdiansættelsesregler i regnskabslovgivning.

De virksomheder, som ikke selv har den fornødne ekspertise på disse områder, kan få assistance hos Revisorkompagniet til udarbejdelse af årsregnskabet.

Revisorkompagniets udførelse kan beskrives således:

Vurdering af forretningsgange

Arbejdshandlinger vedrørende råbalancen

Arbejdshandlinger vedrørende

resultatopgørelse og balance

Helhedsbedømmelse og regnskabsanalyse.

Revisorkompagniet udarbejder årsregnskaber for alle virksomhedsformer, for private, for institutioner og privatpersoner. Vi laver også dit årsregnskab, og du er altid velkommen til at kontakte Revisorkompagniet for yderligere oplysninger.